dimarts, 10 de març de 2009

Visita i opinió ocupació Universitat de Barcelona (UB) pel Pla Bolonya europeu

Aquí teniu una visió de fora dins l´universitat de Barcelona(UB), en l´actualitat, en un dia dissabte tranquil:


I parlem amb Julià Mestieri, membre de l´assemblea del Barcelonès d´estudiants, sobre els motius de la ocupació de la Universitat, fent balanç de les lluites dutes a terme, els objectius actuals i de futur proper , i les motivacions davant l´aplicació del Pla Bolonya, en quan a mercantilització i limitació a l´accés a l´ensenyament superior universitari que pretén fer competir titulats superiors, per pressionar salaris a la baixa en l´àmbit europeu, al desaparèixer traves homologació entre estats: